Ιατρική Διεύθυνση

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ   MD, PhD, FCCP

 Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  - Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ


ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ    ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ/ΤΗΣ ΠΝΕΥΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Νοσ. METROPOLITAN